มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด เสวนาออนไลน์ ปั้นยุทธศาสตร์รับ โควิด-19

Spread the love

        ม.เกษตรจัด เสวนาออนไลน์ ปั้นยุทธศาสตร์รับ COVID-19

ภารกิจที่สำคัญของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม้จะอยู่ในช่วง โควิด-19 แม้จะมีนโยบายในการ lock down ประเทศ คือการเป็นสร้างสรรค์ด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะต้องอาศัยผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้ มก.

เป็นหลักแห่งหนึ่งในการสนับสนุนประเทศ และสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ มก. ได้ เร่งดำเนินแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจาก สถานการณ์ covid 19 ผมจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมเพื่อ สนทนาหารือ แลกเปลี่ยน ในเวทีระดับประเทศรวมทั้งนานาชาติ ในระยะใกล้ๆนี้ ครับ

1. วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.30-16.00 น. ม.เกษตรศาสตร์ เสวนาออนไลน์ เรื่อง ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่ง covid 19 ซึ่งจะได้ฟังและร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรทั้งการกำหนดนโยบายภาครัฐ ภาควิชาการ ผู้นำเกษตร เกษตรกรนวัตกรรม innovative agriculturist เพื่อ ให้ไทยพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ในการพัฒนาประเทศบนฐานเศรษฐกิจขีวภาพ

2. วันที่1 มิถุนายน 63 ม.เกษตรศาสตร์ จัดประชุม KU online dialogue on challenges in higher education coping with covid 19 ซึ่งเป็นการสนทนาหารือร่วมนานาชาติ เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในระหว่างโควิด-19 และแนวทาง และรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่จะต้องปรับเปลี่ยนแปลงภายหลัง โควิด-19

ทั้งสอง dialogues นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา the best practices รวมทั้งสร้างพลังความเข้มแข็งเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ขอเรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียน เพื่อร่วม แชร์ แนวปฎิบัติและแนวคิด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงสร้างความสร้างบทบาทในการเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการศึกษาและวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่องและ เป็นพลังหนึ่งที่สำคัญในการร่วมเคียงข้างชาวไทยในการสร้างคนและสร้างชาติครับ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด เสวนาออนไลน์ ปั้นยุทธศาสตร์รับ โควิด-19

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด เสวนาออนไลน์ ปั้นยุทธศาสตร์รับ โควิด-19

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด เสวนาออนไลน์ ปั้นยุทธศาสตร์รับ โควิด-19

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *